gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

What You Can Discover Visiting to Erebuni Fortress

City

Erebuni Fortress also known as Arin Berd is a fortified city from the ancient kingdom of Urartu, located in what is present-day Yerevan, Armenia. It was one of several fortresses built along the northern Urartu border and was one of the most important political, economic and cultural centers of the vast kingdom. The name Yerevan itself is derived from Erebuni.

Erebuni was founded by King Argishti I (r. ca. 785–753 B.C.) in 782 B.C. It was built on top of a hill called Arin Berd overlooking the Arax! River Valley to serve as a military stronghold to protect the kingdom's northern borders.

Erebuni Museum of History in Yerevan

Woman

The Erebuni Historical & Archeological Culture-Preserve was founded on May 24, 1968 according to Resolution 225, passed by the Government of the Republic of Armenia.

It was created to scientifically validate finds discovered in the three famous archaeological sites of Arin Berd, Karmir Blur and Shengavit, situated in the administrative boundaries of Yerevan. The Culture-Preserve’s main interest is in documenting the history of the establishment of Yerevan. It operates according to its charter to promote scientific information, educational and cultural activity.

Arin Berd as a stategic position overlooking Ararat(n1)

New York

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here. In the southwest portion of the yard was a temple of the god Khaldi.

Excavations were carried out at Erebuni in 1952

Chess

Early excavations began during the nineteenth century while more systematic excavations were carried out at Erebuni in 1952, under the joint sponsorship of the Armenian Academy of Sciences' Institute of Archaeology and Ethnography and the Pushkin Museum's Board for the Preservation and Restoration of Architectural Monuments.

Dozens of Urartian and Achaemenian artifacts, such as pottery, earthenware, belt-buckles, bracelets, beads, drinking vessels, helmets, arrows and silver coins, were also uncovered...

Teishebaini was built by Rusa II in 7th century BC

City

The city of Teishebaini was built by Rusa II in the first half of the 7th century BC to protect the eastern borders of Urartu from the barbaric Cimmerians and Scythians.

Within the city was a governors palace that contained a hundred and twenty rooms spreading across more than ten acres, and citadel named the Citadel of Teisheba after the Urartian god of war.
The construction of the city, palace, and the citadel were not fully finished until the reign of Rusa III, some 50 years later.

Erebuni was represented in the International Conference on “Earthen National Heritage”

PDFPrint

In october 21-23, 2015, “Erebuni” Historical and Archaeological Museum-Reserve took part in international conference on “Earthen national heritage. The soil as a material for the territorial development of Armenia”. The conference took place in Armenian National Library and was organized within the collaboration of the National University of Architecture and Construction of Armenia and Lyon National school of Architecture. The director of “Erebuni” Museum-Reserve  Mr. G. Gyurjyan made a report on “Projects for Erebuni - Yerevan.  national heritage, conservation, evaluation and tourism”.

Read Article

The visit of the director of the Persepolis to “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve

PDFPrint

On September 30, 2015 the director of  the Persepolis museum /Takht- e-Jamshid/   Mr. Seyed Rezai  visited  “Erebuni”  Historical & Archaeological Museum-Reserve.  The director of the Persepolis museum, accompanied by the director of  “Erebuni” museum Mr. G. Gyurjyan, got  acquainted both  with the permanent exhibition of the museum and with the temporary exhibition, entitled “From Erebuni to Persepolis. At the crossroad of Urartian and Achaemenid Cultures”, which was organized within the framework of the collaboration of Iran ICOM  and “Erebuni” museum.

Read Article

A new exhibition within the framework of the European Heritage Days

PDFPrint

On September 26, 2015  at “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve was held the opening of the exhibition “From Erebuni to Persepolis. At the Crossroad of the Urartian and Achaemenid Cultures”. It was organized with the joint efforts of the Iranian National Committee for ICOM /International Council of Museums/  and “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve  within the framework of the European Heritage Days in Armenia.

Read Article

European Heritage Days in Erebuni museum

PDFPrint

This year  “Erebuni” Historical & Archaeological museum-reserve  will join the European Heritage Days with a special  programme. Being  loved and awaited  initiative for the thousands of  the European citizens, the celebration of the  European Heritage Days is an  important event for  observing the national values as the European common heritage. In “Erebuni” Historical & Archaeological museum-reserve  the launch of the European Heritage Days will be marked by a new exhibition  entitled “From Erebuni to Persepolis. At the Crossroad of the Urartian and Achaemenid Cultures”. It will be realized within the framework of the collaboration between “Erebuni” Historical & Archaeological museum-reserve and the  Iranian National Committee for ICOM.

Read Article

Mikhayil Piatrovsky visited Karmir Blur

PDFPrint

Yesterday, on October 16, Mikhayil Piotrovsky, the director of State Hermitage, visited Karmir Blur site within the 70th anniversary of NAS, RA. Mr. Piotrovsky was accompanied by the director of ‘’Erebuni’’ Historical & Archaeological Museum-Reserve Gagik Gyurjyan.

Read Article

The mayors of 12 German cities visited “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve

PDFPrint

On June 20,2015   the delegation of   mayors of 12  cities of the Federal Republic of  Germany , which  represented  the  football  team  of  the German mayors, visited “Erebuni”  Historical & Archaeological Museum-Reserve. They got acquainted with the permanent exhibition of the museum, with the history of Yerevan foundation and  made   entries in the book of honorable guests.

Read Article

Եվս մեկ Թանգարանների գիշերվա պատմություն

PDFPrint

2015թ. մայիսի 16-ին, ժամը 18:00-24:00 «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը, միանալով «Թանգարանների գիշեր» համաեվրոպական նախաձեռնությանը՝  իր հարկի տակ ընդունեց 4000-ից ավելի այցելուների: Ժամը 18:00-ին թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում մեկնարկեց Արևմտյան Հայաստանի հուշարձաններին նվիրված դասախոսությունների շարքը, որոնք ներկայացրեցին հայտնի հնագետներ՝ Հայկ Ավետիսյանը, Հայկ Հակոբյանը, Աշոտ Փիլիպոսյանը, Միքայել Բադալյանը: Թանգարանի մշտական ցուցադրությունը, ինչպես նաև «Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական ժառանգությունը» խորագրով ժամանակավոր ցուցահանդեսը Գիշերվա այցելուները մինչև կեսգիշեր դիտեցին դասական երաժշտության ուղեկցությամբ: «Թանգարաններ. Հիշողության վկաներ» կագախոսին միացան Երևանի թիվ 119 ավագ դպրոցի աշակերտները՝ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառմամբ: 1 ժամ շարունակ անկրկնելի պարային բեմադրությամբ, ինչպես նաև ազգային երգերի գեղեցիկ կատարումներով հանդես եկավ «Վարք հայոց» ավանդական երգի-պարի խումբը: «Վարք հայոց»-ի ելույթի ողջ ընթացքում Գիշերվա մասնակիցները ինքնաբուխ երգեցին ու պարեցին՝ արգելոց-թանգարանի հարակից հրապարակը վերածելով իսկական բեմի:

 

Read Article

General Menus

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.

Guest Book

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here.

Guest Book