gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

What You Can Discover Visiting to Erebuni Fortress

City

Erebuni Fortress also known as Arin Berd is a fortified city from the ancient kingdom of Urartu, located in what is present-day Yerevan, Armenia. It was one of several fortresses built along the northern Urartu border and was one of the most important political, economic and cultural centers of the vast kingdom. The name Yerevan itself is derived from Erebuni.

Erebuni was founded by King Argishti I (r. ca. 785–753 B.C.) in 782 B.C. It was built on top of a hill called Arin Berd overlooking the Arax! River Valley to serve as a military stronghold to protect the kingdom's northern borders.

Erebuni Museum of History in Yerevan

Woman

The Erebuni Historical & Archeological Culture-Preserve was founded on May 24, 1968 according to Resolution 225, passed by the Government of the Republic of Armenia.

It was created to scientifically validate finds discovered in the three famous archaeological sites of Arin Berd, Karmir Blur and Shengavit, situated in the administrative boundaries of Yerevan. The Culture-Preserve’s main interest is in documenting the history of the establishment of Yerevan. It operates according to its charter to promote scientific information, educational and cultural activity.

Arin Berd as a stategic position overlooking Ararat(n1)

New York

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here. In the southwest portion of the yard was a temple of the god Khaldi.

Excavations were carried out at Erebuni in 1952

Chess

Early excavations began during the nineteenth century while more systematic excavations were carried out at Erebuni in 1952, under the joint sponsorship of the Armenian Academy of Sciences' Institute of Archaeology and Ethnography and the Pushkin Museum's Board for the Preservation and Restoration of Architectural Monuments.

Dozens of Urartian and Achaemenian artifacts, such as pottery, earthenware, belt-buckles, bracelets, beads, drinking vessels, helmets, arrows and silver coins, were also uncovered...

Teishebaini was built by Rusa II in 7th century BC

City

The city of Teishebaini was built by Rusa II in the first half of the 7th century BC to protect the eastern borders of Urartu from the barbaric Cimmerians and Scythians.

Within the city was a governors palace that contained a hundred and twenty rooms spreading across more than ten acres, and citadel named the Citadel of Teisheba after the Urartian god of war.
The construction of the city, palace, and the citadel were not fully finished until the reign of Rusa III, some 50 years later.

The city of Teishebaini was built by Rusa II

Image 6

The ancient Armenian site of Karmir Blur was discovered in 1939.

Էրեբունի ամրոցում վերսկսվել են հնագիտական պեղումները

PDFPrint

2018թ.  դեկտեմբերի 2-ից Էրեբունի ամրոցի, այսպես կոչված, Կարասային սրահում պեղումներ է իրականացնում Էրեբունու հնագիտական արշավախումբը: Արշավախմբի ղեկավարը «Էրեբունի» պատմահնագիտական-արգելոց թանգարանի «Կարմիր բլուր» մասնաճյուղի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու Միքայել Բադալյանն է: Պեղումները կենտրոնացվել են Կարասային սրահի կենտրոնական հատվածում: Նախորդ տարի այստեղ ֆիքսվել էր պատ և պիլլոններ, որոնք կարծես թե չեն ընդկգրկվել Էրեբունի ամրոցի խորհրդային ժամանակաշրջանի հատակագծերում: Պեղումները ցույց են տալիս, որ տարածքը մեծապես խաթարվել և վնասվել է խորհրդային ժամանակաշրջանում արված աշխատանքների ժամանակ: Չնայած այս հանգամանքին՝ մեկ անգամ ևս հաստատվեց արշավախմբի այն ենթադրությունը, որ Կարասային սրահի հարավային հատվածի կենտրոնում եղել են պատ և պիլլոններ:

Read Article

The Surprise of schoolchildren of Yerevan Basic School N166 to “Erebuni” Museum

PDFPrint

On December 7, 2018 the schoolchildren of Yerevan basic school N166 named after Artem Mikoyan visited “Erebuni” museum. They made a beautiful surprise to the museum’s staff.  At the beginning of the excursion, the schoolchildren represented the history of Van kingdom as well as the foundation of Erebuni fortress.  Then, they gifted a drawing of the portico of Erebuni fortress, drawn by one of the talented schoolchildren .

Pottery master classes are organizing in Erebuni Museum

PDFPrint

From November 15, 2018 pottery master classes are launched in "Erebuni" museum, which are carried out by the well-known master of pottery Barsegh Harutyunyan. From now on, every day, except for Saturday and Monday, You can book in advance Your visit to “Erebuni” museum to take part in master classes, get acquainted with  techniques of pottery and  methods of making ceramic jugs and other souvenirs, as well as make ornaments by yourself and take with you. For participation fees and other details, please call on the following phone number: /010/ 43-89-53.

 

Discussion on the cooperation with the Pushkin State Museum of Fine Arts

PDFPrint

On September 24-28, 2018 scientists from the Pushkin State Museum of Fine Arts arrived in Yerevan at the invitation of the “Erebuni” Museum Directorate. After getting acquainted with the ancient settlements of “Erebuni”, “Karmir blur” and “Shengavit”, they studied the archaeological items kept in the fund of the “Erebuni” museum, in particular the frescoes, some of which  now are in the Pushkin State Museum of Fine Arts.

Read Article

The European Heritage Days in Erebuni Museum

PDFPrint

This year, the European Heritage Days project, implemented by joint initiative of European council and European committee, will launch on 22-23 of September, within the context of  “European Year of Cultural Heritage: The  Art of Sharing”. “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve will join the initiative on 22 of  September  with a  new electronic exhibition, entitled as “ The Armenian Heritage in Europe: The Art of Sharing”. From very beginning, due to different circumstances the Armenian people have been sheltered around the world. In foreign countries the Armenians created and left rich cultural heritage, sharing the famous art with their exceptional skills. The  creative Armenian masters left their indelible and unique trace in the creation of tangible and intangible values, masterpieces of worldwide heritage.

Read Article

Ճապոնացի արվեստագետի նվերը Երևանին՝ մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800-ամյակի առթիվ

PDFPrint

Ս.թ. օգոստոսի 30-ին Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի առթիվ Երևանում գտնվող ճապոնացի հանրահայտ արվեստագետ, պրոֆեսոր Կունիտո Նագաոկան «Էրեբունի» պատմահնագիտական թանգարանում պատճենել է Երևանի «անձնագիր» համարվող ուրարտական սեպագիր արձանագրությունը: Աշխատանքներն իրականացվել են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տուրիզմի բաժնի նախաձեռնությամբ:

Read Article

General Menus

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.

Guest Book

The site of Erebuni Fortress was located atop the 65 m tall hill of Arin Berd as a stategic position overlooking the Ararat plain and the main roads leading to the citadel. It also overlooked cramped Urartian town made up of residences below at the foot of the hill.

The main entrance to the fortresswas located at the more gently sloped southeastern site of the hill. It led to the central yard of the citadel. Ceremonies held by the personal guards of Argishti I and guards of the fortress garrison were held here.

Guest Book