gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Մատենագրություն. Շենգավիթ

PDF Print

Շենգավիթ բնակատեղիի վերաբերյալ գրականության ցանկ

1.    Սարդարյան Ս., Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանում, Երևան, 1967
2.    Սարդարյան Ս., Հայաստանը քաղաքակրթության օրրան, Երևան, 2004
3.    Մարտիրոսյան Հ., Քարե դարից Ուրարտու, Երևան, 1971
4.    Հայ ժողովրդի պատմություն, Երևան, 1971, (ակադեմիական հրատարակություն)
5.    Եվգենի Բայբուրդյանի պեղումների օրագրերը (տես Հայաստանի ազգային արխիվ)
6.    Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1982, հ. 8, էջ 480
7.    Культовый очаг из раскопок Шингавитского поселения в 1936-37 гг., «Вестник древней истории», 1938, N4
8. Սիմոնյան Հ., Շենգավիթի 2000թ. պեղումները, Հայաստանի հնագույն մշակույթը, Հարություն Մարտիրոսյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 2001, էջ 33-34 9. Սիմոնյան Հ., Գնունի Ա., Հայաստանի հասարակական կառուցվածքը վաղ բրոնզի դարաշրջանում /ըստ հնագիտական աղբյուրների/, Հայոց գրի ու գրչության ստեղծման 1600-ամյակին ընդառաջ, Մաշտոցյան Դ ընթերցումներ, Օշական , 2002. էջ 50-51 10. Սիմոնյան Հ., Շենգավիթի շերտագրությունը. շինարարական և կառուցապատման սկզբունքները, Հայաստանի հնագույն մշակույթը, 2, Էմմա Խանզադյանի հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան , Էջ 18-25 11. Սիմոնյան Հ., Հնագույն արվեստի մի բացառիկ գտածո Շենգավիթից,Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան, 2004, էջ 59-61 12. Սիմոնյան Հ., Գնունի Ա., Հայաստանի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը վաղ բրոնզի դարում / ըստ հնագիտական աղբյուրների /, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ժողովածու , Երևան, 2004,էջ 60-70 13. Սիմոնյան Հ., Խաչատրյան Լ., Շենգավիթ բնակավայրի 2003թ. պեղումները, Հին Հայաստանի մշակույթը,XIII, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2005, էջ 56-59 14. Սիմոնյան Հ., Շենգավիթի դամբարանադաշտը , Հին Հայաստանի մշակույթը,XIV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2008,էջ 81-93


Shenagavit Settlement

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.