gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Temporary exhibitions: posters & photos of Museum

PDF Print

images/erebuni-temp.jpg

Erebuni Historical & Archaeological Culture-Preserve has regular exhibitions to make people  acquainted with the museum’s collection, to explain the latest results of archaeological researches realized in Erebuni, Karmir Blur and Shengavit, as well as other different topics.  The hall, on the right wing of the museum, is used for temporarily exhibitions and covers an area of 72 sq. meters.  It is also periodically used to organize scientific discussions and press conference.

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.