gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

"Erebuni" Historical & Archaeological Museum-Reserve

Էրեբունի ամրոցում վերսկսվել են հնագիտական պեղումները

PDFPrint

2018թ.  դեկտեմբերի 2-ից Էրեբունի ամրոցի, այսպես կոչված, Կարասային սրահում պեղումներ է իրականացնում Էրեբունու հնագիտական արշավախումբը: Արշավախմբի ղեկավարը «Էրեբունի» պատմահնագիտական-արգելոց թանգարանի «Կարմիր բլուր» մասնաճյուղի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու Միքայել Բադալյանն է: Պեղումները կենտրոնացվել են Կարասային սրահի կենտրոնական հատվածում: Նախորդ տարի այստեղ ֆիքսվել էր պատ և պիլլոններ, որոնք կարծես թե չեն ընդկգրկվել Էրեբունի ամրոցի խորհրդային ժամանակաշրջանի հատակագծերում: Պեղումները ցույց են տալիս, որ տարածքը մեծապես խաթարվել և վնասվել է խորհրդային ժամանակաշրջանում արված աշխատանքների ժամանակ: Չնայած այս հանգամանքին՝ մեկ անգամ ևս հաստատվեց արշավախմբի այն ենթադրությունը, որ Կարասային սրահի հարավային հատվածի կենտրոնում եղել են պատ և պիլլոններ:

Read Article

The Surprise of schoolchildren of Yerevan Basic School N166 to “Erebuni” Museum

PDFPrint

On December 7, 2018 the schoolchildren of Yerevan basic school N166 named after Artem Mikoyan visited “Erebuni” museum. They made a beautiful surprise to the museum’s staff.  At the beginning of the excursion, the schoolchildren represented the history of Van kingdom as well as the foundation of Erebuni fortress.  Then, they gifted a drawing of the portico of Erebuni fortress, drawn by one of the talented schoolchildren .

Pottery master classes are organizing in Erebuni Museum

PDFPrint

From November 15, 2018 pottery master classes are launched in "Erebuni" museum, which are carried out by the well-known master of pottery Barsegh Harutyunyan. From now on, every day, except for Saturday and Monday, You can book in advance Your visit to “Erebuni” museum to take part in master classes, get acquainted with  techniques of pottery and  methods of making ceramic jugs and other souvenirs, as well as make ornaments by yourself and take with you. For participation fees and other details, please call on the following phone number: /010/ 43-89-53.

 

Discussion on the cooperation with the Pushkin State Museum of Fine Arts

PDFPrint

On September 24-28, 2018 scientists from the Pushkin State Museum of Fine Arts arrived in Yerevan at the invitation of the “Erebuni” Museum Directorate. After getting acquainted with the ancient settlements of “Erebuni”, “Karmir blur” and “Shengavit”, they studied the archaeological items kept in the fund of the “Erebuni” museum, in particular the frescoes, some of which  now are in the Pushkin State Museum of Fine Arts.

Read Article

The European Heritage Days in Erebuni Museum

PDFPrint

This year, the European Heritage Days project, implemented by joint initiative of European council and European committee, will launch on 22-23 of September, within the context of  “European Year of Cultural Heritage: The  Art of Sharing”. “Erebuni” Historical & Archaeological Museum-Reserve will join the initiative on 22 of  September  with a  new electronic exhibition, entitled as “ The Armenian Heritage in Europe: The Art of Sharing”. From very beginning, due to different circumstances the Armenian people have been sheltered around the world. In foreign countries the Armenians created and left rich cultural heritage, sharing the famous art with their exceptional skills. The  creative Armenian masters left their indelible and unique trace in the creation of tangible and intangible values, masterpieces of worldwide heritage.

Read Article