gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

"Erebuni" Historical & Archaeological Museum-Reserve

Urartu culture in Armenia, find more in museum

Image 5

Urartu comprised an area of approximately 200,000 square miles.

The city of Teishebaini was built by Rusa II

Image 6

The ancient Armenian site of Karmir Blur was discovered in 1939.

Էրեբունի ամրոցում վերսկսվել են հնագիտական պեղումները

PDFPrint

2018թ.  դեկտեմբերի 2-ից Էրեբունի ամրոցի, այսպես կոչված, Կարասային սրահում պեղումներ է իրականացնում Էրեբունու հնագիտական արշավախումբը: Արշավախմբի ղեկավարը «Էրեբունի» պատմահնագիտական-արգելոց թանգարանի «Կարմիր բլուր» մասնաճյուղի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու Միքայել Բադալյանն է: Պեղումները կենտրոնացվել են Կարասային սրահի կենտրոնական հատվածում: Նախորդ տարի այստեղ ֆիքսվել էր պատ և պիլլոններ, որոնք կարծես թե չեն ընդկգրկվել Էրեբունի ամրոցի խորհրդային ժամանակաշրջանի հատակագծերում: Պեղումները ցույց են տալիս, որ տարածքը մեծապես խաթարվել և վնասվել է խորհրդային ժամանակաշրջանում արված աշխատանքների ժամանակ: Չնայած այս հանգամանքին՝ մեկ անգամ ևս հաստատվեց արշավախմբի այն ենթադրությունը, որ Կարասային սրահի հարավային հատվածի կենտրոնում եղել են պատ և պիլլոններ:

Read Article

The Surprise of schoolchildren of Yerevan Basic School N166 to “Erebuni” Museum

PDFPrint

On December 7, 2018 the schoolchildren of Yerevan basic school N166 named after Artem Mikoyan visited “Erebuni” museum. They made a beautiful surprise to the museum’s staff.  At the beginning of the excursion, the schoolchildren represented the history of Van kingdom as well as the foundation of Erebuni fortress.  Then, they gifted a drawing of the portico of Erebuni fortress, drawn by one of the talented schoolchildren .

Pottery master classes are organizing in Erebuni Museum

PDFPrint

From November 15, 2018 pottery master classes are launched in "Erebuni" museum, which are carried out by the well-known master of pottery Barsegh Harutyunyan. From now on, every day, except for Saturday and Monday, You can book in advance Your visit to “Erebuni” museum to take part in master classes, get acquainted with  techniques of pottery and  methods of making ceramic jugs and other souvenirs, as well as make ornaments by yourself and take with you. For participation fees and other details, please call on the following phone number: /010/ 43-89-53.