gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
What to See | in Karmir Blur - Teisebaini /Karmir Blur/ settlement
Category List
karmir-blur-what-to-see
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 1
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 2
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 3
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 4
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 5
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 6
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 7
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 8
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 9
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download
karmir-blur-what-to-see 10
karmir-blur-wha...
Image Detail Image Download

 

Display Num 
 

 

Karmir Blur Settlement

What to discover in Erebuni

Most Popular

Image 1

Նժույգը որսից հետո

Achaemenid period

Image 2

Խալդի աստծո (գահի վրա) և նրա կնոջ՝ Արուբանիի պատկերներով արծաթե կանացի զարդ

Silver Medalions

Image
Պահպանվել են ոսկերչական արվեստի բազմաթիվ նմուշներ

Ancient wall-paintings

Image 2

Որմնանկար Էրեբունիի սյունաշար դահլիճից

Souvenirs' shop in Museum


Erebuni

 

In Erebuni museum we have a gifts' and souvenirs' shop inside where you can buy different type of souvenirs relating to a particular topic.